PLUS Opleiding – Gevorderd – Kurrikulum

Training Catalog

Aanlyn KURRIKULUM (Afr)

Opleidings Module: Kurrikulum+
Opleier: Fiona Fourie
Duur: 7 ure
Koste: R404 per skool – BTW Uitgesluit
Lokaal: Aanlyn

*BELANGRIK*
 U is welkom om gebruik te maak van ‘n “Split screen”, ekstra skerm of ekstra skootrekenaar om saam te we…

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

PTA Klas KURRIKULUM (Afr)

Besprekingsriglyne

Opleidings Module: Kurrikulum+
Opleier: Fiona Fourie
Opleidings Module: Kurrikulum+
Duur: 7 ure
Koste: R812 per persoon – BTW Uitgesluit
Lokaal: Klaskamersessies word by ons Pretoria-kantoor aangebied (Suite 101, Blok 6, M…

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

PTA Class CURRICULUM (Eng)

Booking Guidelines
Training Module: Curriculum+
Trainer: Fiona Fourie
Duration: 7 hours
Cost: 812 per attendee (excl. VAT)
Training Venue: Classroom sessions are presented at our Pretoria Office (Suite 101, Block 6, Monument Office Park, 71 …

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.

Online CURRICULUM (Eng)

Booking Guidelines
Training Module: Curriculum+ Setup & Use
Trainer: Fiona Fourie
Duration: 7 Hours
Cost: R404 per School (excl. VAT)

*IMPORTANT*
 Attendees are welcome to use a split screen, second screen or second laptop to participate …

This training is offered several times. Select the date and time that works best for you.